Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgnummer, '^o/'m AARD DER GRONDLAGEN. geolog. formaties.

Handboring 17.80 19.— I Fijn grijs zand. Oudere fluviatiele la-

9 j ' gen.

22M.+ A.P. 19.— 21.80 ; Donkere zandige klei. Id.

/V lo. \ 21.80 36.— | Lichtgrijze vette klei. Id.

( 1 ■ 36.— 42.70 Grof zand met kleine rolsteentjes ld.

(tot 8 ml.).

42.70 43.10 [ Lichtgrijze klei. Id. I !

Handboring 0.— 2.4 Lichtgeel fijn zand. Zanddiluvium.

10 2.4 4.6 Grijze leem. Id.

30M.-f-A.P. 4.6 . 11.4 Grijs zand. Id.

11.4 12.8 Donkergrijze klei. Id.

12.8 13.90 Grijs zand. Id.

13.90 14.40 Lichtgrijze klei. Id.

14.40 16— Grijs grof zand. Rijn-enMaasdiluvium.

16.— 23.— Grof zand met rolsteenen. Id.

Handboring 0.— 4.— Geel zand. Zanddiluvium.

11 4.— 9.— Lichtgrijze klei. ld.

32 M. f A.P. 9.— 9.5 Donkerbruine klei. Id.

9.5 12.— Donkergrijs zand. Id.

12.— 16.— Zeer zandige donkerbruine klei. Id.

j 10.— 37.50 Grof zand met rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium.

37.50 37.75 Lichtgrijze klei. Id.

37.75 44.50 Grof zand met rolsteenen. Id.

Handboring 0.— 2.5 Lichtgeel fijn zand. Zanddiluvium.

12 2.5 3.— Lichtgrijze klei. Id. 25M. 4- A.P. 3.— 4.— Lichtgeel fijn zand. Id.

4. 11.40 Grof zand met weinig rolsteenen Rijn-enMaasdiluvium.

11.40 21.50 Grof zand met veel rolsteenen. Id.

Handboring 0.— 3.— Lichtgeel zand. Zanddiluvium^

13 ' 3.— 11.70 Grof zand met rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium. 15M. + A.P. 11.70 12.— Grijze klei. Id.

12.— 22.— Grof zand met rolsteenen. Id.

Handboring 0.— 5.— Lichtgeel zand. Zanddiluvium.

14 5.— 18.— Grof zand met rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium. 12M.+ A.P. 18.— 40.— Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien plioceen.

zand.

Sluiten