Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgnummer.L- ^ 0°m AARD DER GRONDLAGEN". geolog. formaties.

Handboring 0.— 10.50 Lichtgeel zand. Zanddiluvium.

15 10.50 16.— Zeer fijn groenachtig leemig zand. id. 28M.-)-A.P. 16.— 20.60 Dito zand, iets grover en met ld.

schelpfragmenten.

20.60 21.— Grijze klei. Id.

21.— 26.30 Grijs zand. Id.

26.30 30.40 Grof zand met veel rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvinm 30.40 31.50 Grof zand met weinig rolsteenen. Id. 31.50 32.— Donkergrijze klei. Oudere fluviatiele lagen.

Handboring 0.— 1.— Lichtgeel fijn zand. Zanddiluvium.

16 1.— [ 1.5 Grijs, eenigszins leemig fijn zand. Id. 30 M. -f-A.P. 1.5 3.— Dito. zand, vermengd met eenig ld.

grof zand.

3.— 3.8 Licht groenachtige grijze klei. Id.

3.8 4.2 ; Dito, iets donkerder. Id.

4.2 5.— Donkerbruine klei. Id.

5.— 6.— Donkergrijs sterk leemig zeer fijn ld.

zand.

6. — 10.— ; Geelgrijs fijn zand met eenig grof ld.

zand vermengd.

10.— 10.5 Dito, humeus bruin. ld.

10.5 11.6 Grijze zandige klei. Id.

11.6 20.— Grof zand met veel rolsteen. Rijn-enMaasdiluvium. 20.— 22,— Grof bruin humeus zand. Id.

22.— 36.— Grof zand met veel rolsteenen. Id.

36. — 40.— Grof scherp zand met stukjes Oudere fluviatiele la-

fossiel hout. gen.

40.— 41.— Grof, scherp zand met kleine rol- ld.

steentjes.

41.— 44.— Grof scherp zand. Id. 44.— 46.— Grijze zandige klei. Id. 46.— 50.— Grijs scherp grof zand, met veel ld.

plantenresten en fossiel hout.

50.— 51.— Dito zand, eenigzins leemig. Id.

51.— 52.— Donkere humeuze klei. met side- ld.

rietknollen.

52.— 57.5 Bruin, humeus grof zand. Id.

57.5 61.6 Afwisselend lichtgrijze en donker- ld.

bruine humeuze klei.

61.6 64.3 Fijn wit zand. Id.

64.3 64.5 Lichtgrijze klei. Id.

64.5 67.5 Fijn wit zand. Id.

Sluiten