Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgnummer. MV®"m AARD DER GRONDLAGEN. geolog. formaties.

Handboring 67.5 67.8 Donkerbruine klei. Oudere fluviatiele la-

16 " Sen-

30M.+ A.P. 67.8 68.4 Donkerbruin zand. Id.

. 68.4 73.5 Fijn wit zand. Id.

( eivo g.) Donkerbruin zwarte klei, met veel ld.

plantenresten.

74.8 80.— Donkerbruin zand, met veel plan- ld.

tenresten en stukjes fossiel hout.

Handborin"- 0. 21.50 Grof zand niet veel rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium.

17 ° 21.50 21.70 i Groengrijze zandige klei. Oudere fluviatiele la-

46M. + A.P. ' . Sen- TJ

21.70 22.50 Lichtgrijs fijn zand, met eenig grof ld.

zand vermengd.

22.50 22.75 Bruinachtig humeus leemig zand. Id.

22.75 25.— Bruinachtig zand. Id.

25.— 27.60 Lichtgeel zand. Id.

27.60 29.— Groengrijze zandige klei. Id.

29.— 33.— Lichtgeel zand. Id.

33.— 35.15 Lichtgrijze klei. Id.

35.15 35.70 Lichtgrijs fijn zand. Id.

35.70 36.— Lichtgrijze klei. ld.

36.— 36.40 Lichtgrijs fijn zand. Id.

36.40 j 37.50 Lichtgrijze klei. Id.

Handboring 0.— 3.50 Lichtgeel fijn zand. Zanddiluvium.

18 " 3.50 9.— Grof zand met rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium.

32M [-A.P. 9. 12.50 Geel fijn zand, met eenig grof Oudere fluviatiele la-

zand vermengd. gen.

12.50 14.50 Grijs fijn zand, met stukjes fos- ld.

siel hout.

14.50 15.80 Bruinachtige humeuze klei, afwis- ld.

selend met groengrijze klei.

15.80 20.— Fijn wit zand. Id.

20.— 22.75 Dito zand, met eenig grof zand ld.

vermengd.

22.75 24.80 Grof scherp zand, met rolsteentjes ld.

tot 2 cM.

24.80 30.— Zwartbruine humeuze klei, met ld.

veel fossiel hout, afwisselend met lichtgrijze klei met sphaerosiderietknollen.

30— i 31,— Fijn grijs zand, (sterke spuitende ld.

bron).

Sluiten