Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Tot

volgnummer. ^ jy- ()/||h AARD DER GRONDLAGEN. geolog. formaties.

Handboring 0.— 28.— Grof zand met rolsteenen. i Rijn-enMaasdiluvium

li> 28.— 29— Fijn lichtgeel zand. Oudere fluviatiele la

52 M. -f A.P. gen.

29.— 30.— Bruine humeuze zandige klei. Id.

30.— 39.50 Grijs grof zand. Id.

39.50 39.60 Grijze klei. Id.

39.60 41.70 Grijs grof zand met plantenresten ld.

en fossiel hout.

Handboring 0.— 15.— Geel zand, bovenaan rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium 20 ^ 15.— 20.— Grijsgroen, fijn leemig glauconiet- Marien Plioceen.

20 M. -fA.P. zand met schelpen, plaatselijk

verhard.

Handboring 0.— 3.50 Fijn lichtgeel zand. Zanddiluvium.

_ -1 3-50 16.80 Grof zand met rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium

-8M. +A.P. 16.80 18.— Bruingrijs humeus zand met fos- Oudere fluviatiele la-

siel hout. gen.

18.— 18.20 Donkergrijze zandige humeuze klei. Id.

18.20 18.40 Bruingrijs humeus zand met fos- Id.

siel hout.

18.40 18.60 Donkergrijze humeuze zandige ld.

klei niet plantenresten.

18.60 27.— Fijn bruingrijs humeus zand, met ld.

zeer veel fossiel hout en andere plantenresten.

27.— 33.50 Dito zand, vermengd met grof ld.

zand en kleine rolsteentjes.

33.50 40.— | Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien Tertiair (verzand. \ moedelijk Opper-

I Mioceen.

Handboring 0.— 2.— Lichtgeel fijn zand. ' Zauddilivium.

22 2. — 3.5 Leemig fijn zand. Id.

30M.-fA.P. 3.5 12.— Lichtgeel fijn zand met eenig grof ld.

zand vermengd.

12. 19.75 Grof zand met rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium.

19.75 34.o0 Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien Opper-Mioceen. zand, plaatselijk tot zandsteen verhard.

1 1 I I

Sluiten