Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Tot

volgnummer, jj j£ 0/m AARD DER GRONDLAGEN. geolog. formaties.

Handboring 0.— ! 6.— Donkergeel zand. Zanddiluvium.

27 6. 9.6 Grof zand met rolsteenen. Rijn-en Maasdiluvium.

22M. -f- A.P. 9.6 10.2 Lichtgrijze klei. Oudere fluviatiele la-

gen.

10.2 20.— Lichtgrijs grof en scherp zand, ld.

met enkele kleine rolsteentjes. 20.— 27.7 Lichtgrijs fijn zand. Id.

27.7 35.— Donkergrijsgroen fijn glauconiet- Marien Opper-Mioceen.

zand.

Handboring 0.— 3.5 Geel zand. Zanddiluvium.

2N 3.5 9.— Grof zand met rolsteenen. Rijn-en Maasdiluvium.

15M.-f A.P. 9.— 12.— Grijs grof scherp zand, met veel Oudere fluviatiele la-

fossiel hout. gen.

12.— 12.2 Grof scherp zand. mot kleine rol- ld.

steentjes en veel fossiel hout.

12.2 19.— Bruin humeus grof scherp zand, ld.

met rolsteentjes en fossiel hout:

bij 17 M. een spuitende bron.

19.— 22.— | Bruin humeus scherp en grof ld.

zand, met veel rolsteentjes.

22.—- 33.— i Wit, grof en scherp zand, met ld.

rolsteentjes.

33.— 24.— Bruin humeus grof en scherp zand, id.

met veel kleine rolsteentjes, in banken .samengebakken.

34.— 43.— | Wit grof en scherp zand, met ld.

rolsteentjes.

43.- 54.— Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien Tertiair (verzand, plaatselijk tot zeer harde moedelijk Mioceen). I zandsteenbanken verhard.

Handboring 0— 1.5 Geel fijn zand. Zanddiluvium.

29 1.5 1.9 , Bruingrijze leem. ld.

24M.-f-A.P. 1.9 6.— Geel fijn zand. [d.

6- 8.— Grof zar.d. j Rijn-en Maasdiluvium.

8.— 14.8 Grof zand met rolsteenen. Id.

14.8 100.— Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien Opper-Oligo-

zand, van 15 tot 33 M. plaatse- ; ceen.

lijk verhard tot zeer harde zandsteenbanken, waarin afdrukken en steenkernen van schelpen.

Het zand bevat schelpenbanken op de volgende diepten:

27—31 M.

42-43 ,

47—48 ,

66—70 „

75-82 „

Sluiten