Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgnummek. MN^"n ^o/m.' AARD DER GRONDLAGEN. geolog. fokmaties.

Handboring 0.— 3.— Lichtgeel fijn zand. Zanddiluvium.

30 3.— 6.30 Zandige klei. Id.

23M. + A.P. 6.30 16.50 Grof zand met rolsteenen. Rijn- en Maasdiluvium.

16.50 20.— Grijsgroen fijn leeinig glauooniet- Marien Tertiair (verzand. moedelijk Mioceen).

Handboring' 0.— 1.80 j Lichtgeel zand. Zanddiluvium.

31 ' 1.80 5.20 Lichtgeel zand, vermengd meteenig Rijn-en Maasdiluvium.

27 M. + A.P. ; grof zand en enkele rolsteenen.

5.20 7.70 Grof zand met rolsteenen. Id.

7.70 69.— Grijsgroen fijn leemig glauconiet- MarienOpper-Mioceen. zand; bij 10 M. een 30 cM.

dikke zeer harde zandsteen bank,

met afdrukken en steenkernen van schelpen.

69.— 88.— Donkerbruinachtige glauconitische ld.

vaste zandige leem, met zeer veel kleine glimmerblaadjes.

88.— 100.— Lichtgrijsgroen fijn leemig glauco- Marien Midden-Mio-

nietzand, met schelpen. ceen.

Handboring , 0.— 2.— Zand met enkele kleine rolsteentjes. Zanddiluvium.

32 2.— 3.— Fijn grijs leemig zand. Id.

23 M -t A.P. 3.— 5.— Grof zand met rolsteenen. Rijn-en Maasdiluvium.

5 _ 6.75 Fossiel hout. . j Oudere fluviatiele la¬

gen.

6.75 8.50 | Donkerbruine humeuze klei, met I<?.

voel plantenresten.

8.50 12.— 1 Lichtgrijze vette klei. Id.

12.— 12.15 1 Fijn grijs leemig zand. , ld.

12.15 12.35 Donkerbruine humeuze klei. Id.

12.35 17.— Fijn donkergrijs bruin zand. Id.

17.— 18.70 i Lichtgrijs grof en scherp zand, ld. met rolsteenen tot 4 cM.

18.70 20.— ' Bruingrijze humeuze zandige klei, ld.

met veel kleine glimmerblaadjes,

plantenresten en bladafdrukken.

20.— 22.20 Donkerbruin humeus grof en scherp ld.

zand.

22.20 22.40 Dito zand, met rolsteenen tot 4 cM. Id.

22.40 24.40 Donkergrijze Idei. Id-

24.40 33.50 Donkergrijs grof en scherp zand, ld. met rolsteenen tot 1 cM.

33.50 34.50 Donkergrijs grof en scherp zand. Id.

Sluiten