Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

VOLGNUMMER. AARD DER GRONDLAGEN GEOLOG. FORMATIES..

Handboring' 20.70 23.— Donkergrijs grof scherp zand, met Oudere fluviatiele la-

35 weinig steentjes, stukjes fossiel gen.

+ 30 M. hout.

-f- A.P. 1 23.— 25.— Donkergrijs grof scherp zand. Id.

(Vervolg). 25.— 25.30 Donkergrijs grof scherp zand, met ld.

weinig steentjes en stukjes fossiel hout.

25.30 27.20 Donkere humeuze zandige ld ei, ld.

met siderietknollen.

27.20 28.— Donkergrijs grof scherp zand. met ld.

veel rolsteenen.

28.— 32.— Donkergrijs grof en scherp zand. i ld.

32.— 32.20 Donkergrijze zandige klei. Id.

32.20 32.80 Donkergrijs grof en scherp zand, ld.

met veel rol steentjes.

32.80 35.40 Donkergrijs grof en scherp zand, ld.

met veel fossiel hout.

35.40 45.50 Donkergrijs fijn zand. Id.

45.50 48.— Donkergrijs grof en scherp zand, ld.

met weinig rolsteentjes.

48.— 48.60 Dito met veel rolsteentjes en fos- ld.

siel hout.

48.60 48.90 Donkergrijs fijn zand. Id.

48.90 100.— Fijn leemig glauconietzand, met Marien Opper-Oligoschelpen, plaatselijk tot zand- ceen.

steen verhard.

Handboring 0.— 5.— Geel fijn zand. Zanddiluviuni.

36 5.— 7 50 Grijs fijn leemig zand. Id.

28M.+ A.P. 7.50 10.— Grijs fijn zand. Id.

10.— 18.— Lichte donkerbruine humeuze zan- ld.

dige klei, afwisselend.

18.— 29.— Grijs zand. Id.

29.— 31.— Grof zand met rolsteenen. Rijn-enMaasdiluvium.

Handboring 0.— 5.— Grof zand met rolsteenen. Rijn-en Maasdiluvium.

37 5.— 7.— Lichtgrijze klei. ld.

+ 27 M. 7.— 13.8 Grof zand met rolsteenen. ld.

-j- A.P. 13.8 16.— Donkergrijs fijn zand. Oudere fluviatiele la¬

gen.

16.— 25.50 Lichtgrijs fijn zand met planten- ld.

rosten en stukjes fossiel hout.

Sluiten