Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgnummer, ^ ^o) m AARD DER GRONDLAGEN. geolog. formaties.

Handboring 0.— 3.30 Grijs fijn zand.

49 3.30 12.— Grof grind.

Circa 19 M. 12.— 17.60 Lichtgroene vette klei.

+ A.P. 17.60 27.70 Fijn zand.

27.70 37.— Yette klei.

37.— 39.— Fijn zand.

39.— 50.50 Fijn grind met hout.

Handboring j 0.— 1.— Fijn zand.

50 i 1.— 16.— Grof grind.

Circa 21 M. I 16.— 24.— Fijn zand.

+ A.P. 24.— 28.40 Fijn grind.

28.40 40.— Donkergrijs zand met enkele rolsteentjes.

40.— 41.— Zwarte klei met veen.

41.— 41.80 Lichtgrijze klei.

41.80 51.— Fijn zand.

51.— j 51.40 Lichtgrijze klei.

51.40 ! 60.— Zeer fijn zand.

60.— 1100.— Fijn donkergroen glauconietzand.

Handboring 0.— 9.— Lichtgeel zand.

51 9.— 18.— Grof grind.

Circa 26 M. 18.— 32.— Wit zand met enkele rolsteentjes.

-+- A.P. 32.— 40.— Fijn zand.

40.— 42.— Fijn grind.

42.— 56.— Fijn leemig glauconietzand.

56.— 66.— Hetzelfde glauconietzand met schelpen.

66.— 88.— Hetzelfde glauconietzand zonder schelpen.

Handboring 0.— 6.80 Lichtgeel zand.

52 6.80 13.— Fijn grind.

Circa 15 M. 13.— 18.— Grof grind.

1 A.P. 18.— 24.40 Donkergrijs fijn zand.

24.40 27.50 Lichtgrijs fijn grind.

27.50 42.50 Lichtgrijs grof zand.

42.50 45.50 Fijn zand.

45.50 55.— Grof zand.

55.— 58.50 Zeer fijn zand.

58.50 60.40 Grof zand met enkele rolsteentjes.

60.40 1 66.— Zandige klei.

66.— 77.— Donkergroen zeer fijn glauconietzand met schelpen.

77.— 86.— Hetzelfde glauconietzand zonder I schelpen.

Handboring ; 0. — 2.— Lichtgeel fijn zand.

53 | 2.— ! 11.— Grof grind.

Cirea 21 M. 11.— 93.— ; Donkergroen zeer fijn en leemig

+ A.P. glauconietzand.

Sluiten