Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, waarvoor de innerlijke kracht wordt gemist. Dit willen opstijgen in ethische richting op deze wijze, zal eene mislukking zijn, daar de practische resultaten niet aan het doel zullen beantwoorden. De ethische ontwikkeling der Staten verkeert nog in hare kinderjaren. Dit kind door een lichaam van advies te doen dienen, is overschatting van zijn bevattingsvermogen. Het heeft een lichaam noodig, dat hoofdzakelijk in beslisten vorm voorschrijft, wat het te doen heeft.

Eene andere opmerking gold de indeeling van de Statenbonden in Werelddeelen en vond men deze geografische indeeling minder juist, daar b.v. de Koloniën noodwendig tot het Moederland blijven behooren. Deze opmerking kan alleen voortspruiten uit een zich niet indenken in het ethisch standpunt van het ontwerp. Het zou juist kunnen zijn van het oude gezichtspunt, dat de Koloniën dienen ten voordeele van het Rijk, waaronder ze gebracht zijn en dat dit voortdurend zoo moet blijven. Het ethisch standpunt zegt echter uitdrukkelijk, dat de Koloniën tijdelijk aan de zorgen van het Moederland zijn toevertrouwd; niet voor uitbuiting dienen, doch beschikbaar zijn voor de overcomplete krachten van het Moeder-Rijk, ten einde langzamerhand tot zelfstandig bestuur te worden opgevoed.

Deze zelfstandigheid dient in uitzicht te worden gesteld en indien de koloniseerende Rijken hun taak naar behooren begrijpen, zullen zij inzien, dat tegenover het verlies van een Koloniaal gebied 'in naam, staat het behoud van innige betrekkingen met een nieuw gevormden Staat, waarop zij reeds een geduchten voorsprong van goed gevestigde commercieele betrekkingen hebben verkregen.

De kern van een Statenbond blijft dus geografisch tot het Werelddeel beperkt, waartoe het behoort en dit staat eene nauwe betrekking tusschen de Staten van het

Sluiten