Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slag van dit tractaat en in eenvoudige en heldere bewoordingen gesteld; reeds gegeven voorschriften dienen te worden herzien en in overeenstemming gebracht met de aangenomen beginselen.

Art. 6.

Latere wijzigingen in dit tractaat kunnen slechts geschieden door de dan bestaande Statenbonden.

Art. 7.

De Statenbonden zorgen met de middelen, die hun ten dienste staan, dat de door hen gegeven voorschriftten naar behooren worden opgevolgd.

B. INTERNATIONALE BEPALINGEN.

Internationale Verhoudingen:

Artikel 1.

Elk Werelddeel vormt eene eenheid op zichzelf. Men heeft daarin:

a. Zelfstandige Staten.

b. Beschermde Staten.

De Zelfstandige Staten zijn die, met een zelfstandig Bestuur en een zelfstandig' Financie-wezen.

De Beschermde Staten zijn die, welke in hun Bestuur min of meer afhankelijk zijn van andere Staten of wier financiën door een anderen Staat worden beheerd of gecontroleerd.

Geen Beschermde Staat mag meer dan één Zelfstandigen Staat tot Protector hebben.

Sluiten