Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven en in Beschermde Staten met beperkt Zelfbestuur verdeeld met uitzondering van Egypte, dat voorloopig onder rechtstreeks toezicht van den Bondsraad komt, evenals het Suez-Kanaal. De Zelfstandigheid van Egypte wordt zoo spoedig mogelijk hersteld en alsdan worden de belangen van het Suez-Kanaal aan dezen Staat toevertrouwd.

Het Britsche Rijk ontvangt hiervoor van Egypte eene ruime schadeloosstelling.

In Aziƫ:

De Beschermde Staten in dit Werelddeel ondergaan geene veranderingen; sommige kunnen vermoedelijk tot Zelfbestuur worden gebracht.

19. DE OVERIGE STATEN IN EUROPA, met eene bevolking, kleiner dan 1 millioen inwoners, worden als Beschermde Staten beschouwd en kunnen zich onder bepaalde voorwaarden bij een der Zelfstandige Staten aansluiten.

Toelichting:

Oorlogsschattingen zullen niet aan de Oorlogvoerenden worden opgelegd. Billijke schadeloosstellingen voor buitengewone gevallen kunnen echter tusschen de Mogendheden onderling worden geregeld.

De groote verkeerswegen ter Zee, als: Het Kanaal, de Straat van Gibraltar, het Suez-Kanaal, de Roode Zee en de Golf van Aden, de Dardanellen en de Bosporus, staan onder het oppertoezicht van den Bondsraad. De vaart door deze engten is vrij, met dien verstande dat het Suez-Kanaal, de Dardanellen en de Bosporus door oorlogsschepen slechts gepasseerd mogen worden na verkregen toestemming van den Bondsraad.

Voor de overige landen zou alsnog het volgende kunnen worden bepaald:

Sluiten