Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de Voorzitters der Af deelingen van het Nederl. Jongelingsverbond.

Waarde Broeders!

Toen we dit jaar ons „zilveren jubileum" vierden als „Drankbestrijders door Geheelonthouding in het Ned. J. V.", werd ons gevraagd, bij deze gelegenheid aan alle afdeelingen van ons Verbond iets aan te bieden, bijv. een gratis-brochure. We hebben getracht, aan dit verzoek te voldoen, maar bieden onze brochure U als leider der Afd. aan, in de hoop dat U haar'nipt alleen welwillend aanvaardt en belangstellend1 "leest, maar ook in een vergadering Uwer voorlezen. Mocht

U, om welke reden -fO^kpjcUt' laatste niet kunnen, wees dan zoo goed, het te verzoeken aan een Uwer mede-bestuurders of medeleden en hem daartoe de geschikte gelegenheid te geven.

Bij voorbaat U dankend,

met heilbede,

namens de Comm. v. D. d. G., C. KIJNE, Voorz. H. VELDMAN, Secr.

Sluiten