Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds vijfentwintig jaren treden we in het Nederl. Jongelingsverbond op als drankbestrijders. En van den aanvang af en steeds weer riepen we al onze medeleden op tot medestrijden tegen het „Alcoholisme". Op allerlei wijze trachtten we hun duidelijk te maken, wat we daarmede bedoelen, maar nog blijkt ons nu en dan, dat het niet overbodig is, bij gelegenheid van ons „zilveren jubileum" in al onze afdeelingen de al- of niet-uitgesproken vraag te beantwoorden: „Wat .is het Alcoholisme en hoe hebben we het te bestrijden?"

Wij hebben mede den strijd aangebonden tegen het Alcoholisme. Wat bedoelen we daarmee? Hetzelfde wat Ds. W. H. Gispen bedoelde met het „hedendaagsch Alcoholisme", toen hij in Nov. 1907 te Zwolle een referaat hield over „De Christelijke School en het hedendaagsch Alcoholisme", waaruit we 't. volgende overnemen: „Onder Alcoholisme verstaan we de som van alle verschijnselen, oorzaken, middelen en gevolgen, die het gebruik van alcoholische dranken als genotmiddel veroorzaken of waardoor het gebruik dezer dranken wordt bevorderd of die door dit gebruik teweeggebracht worden. We spreken van hedendaagsch alcoholisme, omdat we metterdaad inhetalcoholisme een verschijnsel hebben, dat zijn ontzettende werking eerst heeft in den nieuweren tijd, door de uitbreiding

Sluiten