Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der fabricage en de alle verwachting te boven gaande vergemakkelijking van het vervoer. Ook oeconomische factoren hebben medegewerkt tot het doen ontstaan van het „hedendaagsch alcoholisme", en wel: de opeenhooping der bevolking in de steden, in de middenpunten van de nijverheid, de afstomping van het menschelijk leven in den arbeid door de toenemende fabriekmatige wijze van voortbrenging, de doodende macht van het fabrieksleven, de sociale ellende, waarin duizenden geworpen werden. Uiterlijk is dit verschijnsel waar te nemen in de vele drinkgelegenheden in de steden: tapperijen, kroegen, proeflokalen, bars. Het moderne leven met zijn zenuwachtigmakende, koortsachtige haast, verwekt behoefte aan stimuleerende prikkels, die met een zweepslag den uitgeputte weer voortdringen, steeds weer opnieuw, totdat de prikkel geen werking meer heeft of in telkens grooter hoeveelheid genomen langzaam maar zeker het verzwakkende organisme sloopt. Terwijl eindelijk door het toenemend ongeloof het smartgevoel, dat drijft tot den alcohol, alle tegenwicht verloor en de bedrieglijke, verdoovende kracht der alcoholica met steeds grootere graagte, met tot hartstocht geworden gewoonte werd gezocht in den gevaarlijksten, maar snelst werkenden geconcentreerden vorm van de sterkste alcoholische dranken."

Laat ons ook nog mogen mededeelen (of herinneren) wat Dr. Ariëns er over zegt (te vinden in de brochure: „Dr. Ariëns aan het woord"):

„Dronkenschap is iets ouds, het alcoholisme iets nieuws. Onder alcoholisme kan in 't algemeen verstaan worden: de abnormale ziekelijke toestand,

Sluiten