Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. De drankkapitalisten, die tevens, uit eigen belang, drinkpropagandisten zijn.

5°. De in de vorige eeuw verschrikkelijk verbreide ziekte der drankzucht.

6°. Het gejaagde van het moderne leven en de toegenomen zucht naar genot.

7°. De sociale nooden.

Zoo vullen de beide aangehaalde schrijvers elkander aan, om te definiëeren, wat ook wij willen verstaan onder het „alcoholisme", dat we mede bestrijden.

„Tegenover dit ontroerende verschijnsel van de 19e en 20e eeuw zien we ons geplaatst" — om nog eenmaal met Ds. Gispen te spreken — „en het is dank zij het onderzoek der wetenschap en de waarneming door statistiek, dat in alle beschaafde landen mannen en vrouwen uit allerlei kringen en van allerlei richtingen zich rekenschap hebben gevraagd van hetgeen tegen dezen jammer der moderne „beschaving" kan gedaan worden."

We zouden er nog bij kunnen voegen, dat wij, die als christenen den geestelijken achtergrond der dingen hebben leeren kennen (Ef. 6 : 12), in dat alcoholisme en in al zijn samenwerkende oorzaken en noodlottige gevolgen satanswerkingen hebben herkend, machten der duisternis, die we, juist als christenen, hebben te bestrijden met al de kracht, die in ons is, bovenal met de kracht van Gods Geest en Woord, b.v. met het apostolisch woord: „hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer" (Ef. 5:11).

Zooals er waarschijnlijk onder de christenen nooit een beweging zou zijn ontstaan voor de afschaffing der slavernij, indien deze niet zulke afschuwelijke

Sluiten