Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zóóver gebracht hebben, dat het alcoholisme weer tot zijn vroegere afmetingen is teruggebracht; dat het weer wordt als in de tijden, dat ervan alcoholisme nog geen sprake was; dat het „volksalcoholisme" weer is vervangen door „individueel alcoholisme"?

En dan weer gemoedelijk ons glaasje wijn gaan drinken?

Neen, dat kin niet meer.

Hoe meer men ging ijveren voor afschaffing der slavernij, hoe meer men ging inzien, dat alle slavernij den mensch onwaardig is. Hoe meer vooral de christenen gingen verstaan, dat het Evangelie van Jezus Christus ieder mensch tot volle vrijheid roept en wil brengen. En nu wenscht geen enkel waar christen de slavernij in welken vorm ook terug, of waar ze nog gevonden wordt, zij 't ook onder anderen naam, die te bestendigen.

Zoo gaat het ook in den strijd tegen het alcoholisme. Sedert deze begonnen werd, is men den aard en de werking der alcoholische dranken en de gevolgen van hun gebruik ernstig gaan bestudeeren en hoe langer hoe meer tot het inzicht gekomen (ook in de medische wetenschap), dat het gebruik dier dranken als genotmiddel (ook het dusgenaamd „matig gebruik") altijd schadelijk werkt en het gebruik als medicijn meestal van twijfelachtig nut en in vele gevallen evenzeer schadelijk is.

Dit wetende, zal ieder christen, die ook zijn lichaam beschouwt als een hem door zijn Schepper toebetrouwd goed en zijn roeping verstaat volgens het Evangelie: „gij zijt duur gekocht, zooverheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn" (1 Kor. 6 : 20), tot het besluit komen, geen alcohol meer te gebruiken dan op voorschrift

Sluiten