Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een betrouwbaar medicus. (Lees ter illustratie van dit „betrouwbaar" het verhaal van „Drie Jonge Mannen".)

Bovendien heeft de studie van't alcoholvraagstuk ons doen zien een satanische werking van een macht der bedwelming in alle tijden (althans van den zondvloed af) en bij alle volken, door allerlei middelen, die ons met des te meer ijver als christen die macht deed bestrijden en er ons van zou afschrikken haar, eenmaal van ons erf verdreven, ook maar één duim gronds weer terug te geven.

Inderdaad, niet alleen uit naastenliefde, ter wille van onzen medemensch en van onze veralcoholiseerde maatschappij, maar ook om onszelf en onze kinderen te bewaren van den booze, zijn en blijven wij geheelonthouders, geloovende, dat Gods heilig Evangelie ons daartoe roept.

Zoo zijn wij als.vanzelf gekomen tot de beantwoording der vraag, hoe wij het alcoholisme hebben te bestrijden.

Allereerst door persoonlijk ons geheel te onthouden van alle alcoholische dranken, die niet door een alleszins betrouwbaar medicus zijn voorgeschreven.

Wie een verkeerde en schadelijke gewoonte bestrijden wil, moet beginnen, er zelf nooit meer aan mee te doen.

Wie dus de drinkgewoonten en haar gevolgen wil bestrijden, beginne met zelf er radicaal mee te breken.

De voorbeelden en vermaningen uit de H. Schrift zijn hier voor 't grijpen.

We herinneren slechts aan het ééne, reeds aangehaalde Apostolisch woord: „Hebt geen gemeen-

Sluiten