Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer". (Ef. 5 : 11).

Dit woord toch brengt ons tegelijk een tweede antwoord op de boven gestelde vraag.

Niet alleen „geen gemeenschap", maar ook „bestraffen".

Dat is: tegen het alcoholkwaad, tegen de drinkgewoonten getuigen, waar het pas geeft, en zoovelen als maar mogelijk is voor de geheelonthouding trachten te winnen.

En om dit met kracht en met meer zegen te kunnen, is weer een derde noodig: ons met medechristenen tot dat doel te vereenigen. Daarom tracht ook onze Comm. v. D. d. G. aaneensluiting te verkrijgen tusschen alle geheelonthouders in ons Ned. Jong. Verb. Omdat we meenen, dat de leden van dit Verbond het gemakkelijkst door hun medeleden, die geheelonthouders zijn, voor de drankbestrijding door geheelonthouding kunnen worden gewonnen. En omdat deze laatsten weer door aaneensluiting en samenwerking groote kracht kunnen ontwikkelen (spreekbeurten organiseeren, geschriften uitgeven, secties vormen, straks misschien een beroepsarbeider aanstellen) en op hun gemeenschappelijk bidden en werken rijken zegen van Boven mogen verwachten.

Daarom: al wie nog niet aangesloten zijt, sluit u aan! Kunt gij voor dit doel geen extra-contributie betalen, ge wordt daarvan vrijgesteld. Uw persoon is ons meer waard dan uw contributie.

We zijn al heel wat nader bij het ideaal, door de oprichters der Broederschap van het Blauwe Lint 25 jaar geleden van verre gezien: alle leden van 't Ned. Jong. Verb. geheelonthouders, maar — we

Sluiten