Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn er nog niet. Zullen we er komen ? Ook door u?

Een vierde middel lot bestrijding van het alcoholisme wordt aangewezen in de ons weieens gestelde vraag, of er niet moet worden gerekend met den „invloed van omstandigheden, waardoor men bewust of onbewust naar verdooving zoekt of gedreven wordt naar een omgeving, die leidt tot drankmisbruik", en of dus „ook hier geen werk zou liggen, vooral in onze groote steden, bijv. meer conversate-gelegenheid voor alleen-wonende jonge mannen te scheppen ten einde soosbezoek te voorkomen".

Inderdaad ligt hierin een mooi en krachtig middel van drankbestrijding en daarom een mooie en beteekenisvolle taak voor onze drankbestrijders. Maar niet voor dezen alleen. Het moet tot de belangrijkste werkzaamheden der C. J. V. gerekend worden, vooral in de steden, haar leden en anderen jongen mannen gelegenheid te bieden om tenminste één, liefst meer avonden per week in een gezellig ingericht lokaal met aangename en niet-demoraliseerende conversatie of lectuur, met dam-, schaakof ander niet-verderfelijk spel, enz. buiten verleiding van alcoholische dranken, te kunnen doorbrengen. De drankbestrijders in de C. J. V. hebben echter vooral het hooge belang daarvan in 't oog te vatten en daarom in of bij het Bestuur daarop aan te dringen en, zoo mogelijk, persoonlijk mede te werken om zulke „conversatie-avonden" zoo aangenaam en tevens zoo nuttig mogelijk te maken. Hier vooral moet het nuttige met het aangename vereenigd. En hierdoor kan tweeërlei bereikt:

le. dat de leden der C. J. V. uit kroeg en societeit worden gehouden; 2e. dat niet-leden naar zoo'n

Sluiten