Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„conversatie-avond" worden meegelokt en daardoor tot de C. J. V. getrokken.

En indirect wordt daardoor het alcoholisme bestreden.

Nog één middel willen wij noemen: het maken of bevorderen van wettelijke bepalingen tot beperking of verbod van den verkoop en de vervaardiging van alcoholische dranken. Ook hierop hebben de drankbestrijders hun invloed uit te oefenen en ook dit kunnen ze beter gezamenlijk, georganiseerd, dan elk afzonderlijk. Maar hierbij komen ernstige vragen aan de orde. Het eenvoudigste en radicaalste zou zijn: een algeheel verbod voor 't geheele land van alle fabricatie en verkoop van alcoholhoudende dranken, een verbanning van den alcohol naar de vergiftkast van den apotheker. Maar — behalve andere, kan met recht déze vraag gesteld: „Als men door invloed van omstandigheden bewust of onbewust naar verdooving zoekt, is het dan geen groot gevaar een volk van niet-geheelionthouders door wettelijk voorschrift tot geheelonthouding van sterken drank te dwingen, afgezien of de overheid daar al of niet het zedelijk recht toe heeft. Zal men juist daardoor niet velen in de hand van andere en nog meer funeste middelen drijven?"

We meenen dan ook een beteren weg gevonden te hebben in wat men noemt: de Plaatselijke Keuze.

Een uiteenzetting en aanbeveling van dit stelsel behoeven wij hier niet te geven, daar we een brochure daarover in 't licht gaven, geschreven door een alleszins bevoegde hand: „Plaatselijke Keuze" door Ds. D. van Krevelen.

Sluiten