Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn opgegeven en de toepasselijk verklaarde titels en artikelen (soms zelfs met uitzondering van enkele afdeelingen der eerstgenoemde), zonder opgave van den inhoud der artikelen, of, wat de eerstgenoemden aangaat, zooals zij, na de wijziging , luiden, is men verplicht telkens de bestaande wetboeken na te slaan op de plaatsen, waaide in stand gehoudene, gewijzigde en toepasselijk-verklaarde titels en artikelen, hier en daar door het wetboek verspreid, zich bevinden en die te vergelijken met de voorschriften in het bovenvermelde staatsblad, wil men weten, hoe thans de procedure voor de Residentiegerechten geregeld is. Zoolang dus nog geen nieuw wetboek is uitgegeven, waarin systematisch de nieuwe stof is gerangschikt, en wellicht ook zelfs daarna, bestaat er behoefte aan een compendium, zouden wij het willen noemen, waarin alle bepalingen, regelende de rechtspleging in burgerlijke zaken voor de Residentiegerechten op Java en Madura, zooals zij thans gelden, in extenso zijn vermeld. Aan die behoefte te voldoen, is het doel van den samensteller en hij hoopt in de volgende bladzijden niet te ver van dat doel te zijn afgebleven.

De samensteller A. S. RAMAKERS VAN PRAAG.

POEBWODADI, 24 Augustus 1901.

Sluiten