Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terlijk collegie, die het oorspronkelijke met gezien zal teekenen.

Daarenboven moet het gedaan exploit worden aangekondigd in het officieel nieuwsblad;

8°. ten aanzien van hen die niet in Nederlandsch-Indië wonen. voor zoo verre zij aldaar geen bekend verblijf hebben, aan den ambtenaar van het openbaar ministerie bij het rechterlijk collegie, voor hetwelk de vordering moet gebracht worden; welke ambtenaar het oorspronkelijke met gezien zal teekenen en het afschrift van het exploit, ten behoeve der belanghebbenden zal toezenden aan de Regeering van Nederlandsch-Indië, ter verdere verzending aan het departement van koloniën.

7. Ten aanzien van overledenen kunnen de dagvaardingen worden gedaan aan de gezamenlijke erfgenamen en in ééns, zonder uitdrukking van namen of woonplaatsen, ter laatste woonplaats van den overledene; edoch niet langer dan gedurende zes maanden na het overlijden.

8. Het exploit van dagvaarding zal moeten behelzen :

1°. den dag, de maand en het jaar; den voornaam , den naam en de woonplaats des eischers, met opgave van de door hem gekozen woonplaats binnen tien palen afstands van het gebouw waar de rechter, voor welken gedagvaard wordt, zitting houdt;

2°. den voornaam, den naam en de woonplaats van den deurwaarder, den naam en de woonplaats van den gedaagde, en de vermelding van den persoon, aan wien afschrift van het exploit van dagvaarding gelaten is.

Indien de eiscliende ol verweerende partij

Sluiten