Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53. Indien er een provisioneele eiscli gedaan is, en de zaak, zoo ten principale als op de provisie , in staat van wijzen is, zal de rechter op beide bij één en hetzelfde vonnis uitspraak kunnen doen.

54. De voorloopige tenuitvoerlegging der vonnissen niettegenstaande hooger beroep of verzet zal bevolen worden, indien er is een authentieke titel, een erkend handschrift, of eene voorafgegane veroordeeling bij een vonnis, hetwelk voor geen verzet of hooger beroep vatbaar is.

Het wordt aan het oordeel van den rechter overgelaten dit bevel te geven met of zonder borgtocht.

55. De voorloopige tenuitvoerlegging der vonnissen niettegenstaande hooger beroep of verzet kan bevolen worden, met of zonder borgtogt,in gevallen betreffende:

1°. verzegeling en ontzegeling of boedelbeschrijving;

2°. dringende reparatiën;

3°. ontruiming van het gehuurde, wanneer er geen'schriftelijk bewijs van bestaande, vernieuwde of verlengde huur aanwezig is. of wanneer de huur geëindigd is;

4°. de benoeming van sequesters, commissarissen en bewaarders;

5°. het aannemen van borgen en achterborgen;

6°. de benoeming van voogden, curators en andere bewindvoerders en het doen van derzelver rekening;

7° jaargelden of uitkeeringen tot levensonderhoud ;

8. alle provisioneele toewijzingen;

9°. bezitrecht;

en verder in alle die bijzondere gevallen, in

Sluiten