Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt, en de nietigheid van het exploit niet inroept vóór alle weren en exceptien, behalve die van onbevoegdheid des rechters, wordt dezelve voor gedekt gehouden.

96. Indien hij daarentegen bij zijne verschijning de nietigheid inroept, kan de rechter die exceptie verwerpen, wanneer het verzuim of de overtreding van dien aard wordt bevonden, dat de gedaagde daardoor in zijne verdediging niet is benadeeld, en alzoo geen belang heeft zich van de nietigheid te bedienen.

De rechter zal echter in die gevallen, zoo daartoe gronden zijn, de aanvulling van het verzuim of de verbetering der onregelmatigheden ten koste van den aanlegger bevelen, of aan den gedaagde tot zijne verdediging uitstel verleenen.

97. Indien echter het exploit door eenen tot het doen van exploiten niet bevoegden persoon is beteekend, is de rechter verplicht de nietigheid daarvan in alle gevallen uit te spreken.

98. De kosten der acten van rechtspleging die nietig of overbodig zijn, zullen ten laste komen van de procureurs of de deurwaarders, die zich het opmaken of uitbrengen van zoodanige acten veroorloofd hebben. Zij zullen bovendien, naar vereisch van zaken, deswege tot vergoeding van schaden en interessen aansprakelijk zijn, en zelfs naar gelang van omstandigheden kunnen verwezen worden tot de straffen, vermeld bij artikel 192 van het Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie.

Sluiten