Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukken wordt hervat; in welk geval de zaak dadelijk kan worden voortgezet.

251. Indien de beteekening dit een en ander niet inhoudt, heeft de wederpartij het recht om op de gewone wijze te dagvaarden tot hervatting van het rechtsgeding, achtervolgens de laatste gedingstukken.

Hetzelfde heeft plaats in het geval dat de gestelde procureur, die overleden is of zijne betrekking heeft verloren, niet is vervangen.

252. Het rechtsgeding wordt hervat en zoodanige procureur vervangen bij eene eenvoudige beteekende acte.

253. De geschillen over het hervatten van liet geding en de vervanging van procureur worden summierlijk behandeld en afgedaan.

254. Indien op de dagvaarding tot hervatting van het rechtsgeding verstek wordt verleend, zal, als het profijt van hetzelve, het rechtsgeding hervat worden verklaard, achtervolgens de laatste gedingstukken.

Bij liet niet vervangen van den procureur, zal bij verstek ten principale dadelijk kunnen worden recht gedaan.

255. Het verzet tegen de uitspraken bij verstek in het vorige artikel vermeld, zal zelfs in eene behandeling bij geschrifte op de terechtzitting kunnen worden behandeld.

DERTIENDE AFDEELING. Van ontkentenis van gerechtelijke verrichtingen.

256. Indien gedurende den loop van een geding, in naam van eene der partijen, eenige aanbiedingen zijn gedaan en aangenomen, erkenningen hebben plaatsgehad, toestemmingen zijn gegeven en aangenomen, zonder dat die partij daartoe eene

Sluiten