Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhangig gemaakt op de wijze voor de indiening van vorderingen bepaald. De gronden van verzet kunnen ten dage dienende mondeling worden aangevuld

2. Indien van meer dan één gedaagde één of meer niet niet verschijnen, bepaalt de rechter een nieuwen rechtsdag, waartegen de niet verschenen partijen nogmaals zullen worden opgeroepen.

3. Tusschen alle de partijen wordt uitspraak gedaan bij een en hetzelfde vonnis, hetwelk als een vonnis op tegenspraak gewezen wordt beschouwd , en waartegen geen verzet is toegelaten.

Artikel 950.

1. Indien de eischer ten dienenden dage na het antwoord van den gedaagde, vermeent gronden te hebben om van iemand vrijwaring te vorderen , zal hij den rechter, onder aanvoering van gronden, kunnen verzoeken de oproeping van dien persoon, hetzij Europeaan, hetzij inlander, te bevelen.

2. Hetzelfde geldt voor den verweerder, die zijn verzoek kan doen bij schriftuur van antwoord of bij zijn mondeling antwoord.

3. Bij toewijzing van het verzoek bepaalt de rechter met inachtneming van den bij artikel 931 aangegeven termijn een naderen rechtsdag, waarop het rechtsgeding zal worden voortgezet en gelast hij de oproeping van den waarborg met gelijktijdige uitreiking van een afschrift van het antwoord of van een extract van het procesverbaal der terechtzitting voor zoover het de gronden voor de vrijwaring aangevoerd vermeldt ei i doet hij hem aanzeggen zich van zijne ge-

Sluiten