Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schieden, steeds berecht door den residentierechter, binnen wiens rechtsgebied de verrichtingen hebben plaats gehad.

Artikel 1037.

De in dit boek bedoelde akten van bijzondere lastgeving voor den griffier van een residentiegerecht verleden, zoomede de akten bedoeld bij artikel 1022, worden door de griffiers in origioali opgemaakt en uitgegeven.

Sluiten