Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladwijzer.

REGLEMENT

op de burgerlijke rechtsvordering voor cle residentiegerechten op Java en

EEESTE TITEL. Blz: Van de wijze van procédé eren in eersten aanleg 5 t/m 119.

TWEEDE TITEL.

Van het rechtsgeding in hooger beroep en cassatie in zaken, behandeld bij de residentiegerechten . . 120 t/m 126.

DERDE TITEL.

Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen in zaken,

behandeld bij de residentiegerechten 126 t/m 150.

REGLE M "X"

op cle burgerlijke rechtsvordering voor <le Raden van Justitie en het Hooggerechtshof, van toepassing verklaard op liet rechtsgeding bij cle Kesiclentiegerechten.

Sluiten