Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn verblijf op aarde, zooals de beteekenis der woorden meebrengt, en het vervolg bevestigt. Voortgaande lezen we nl. „Zoo werkt Hij [Christus] dan in ons al wat Hij door deze heilige teekenen ons voor oogen stelt: hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking des Heiligen Geestes verborgen en onbegrijpelijk is. Daarentusschen zoo feilen wij niet, als wij zeggen, dat hetgene van ons gegeten en gedronken wordt, het eigenlijk en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is."

Hoe kras dat ook klinke, de woorden: „eigenlijk en natuurlijk," evenals het volgende: „eigen," mogen niet verzwakt worden alsof zij beteekenden: „eigen aan Christus, uitsluitend toebehoorende aan hem, in tegenstelling van toebehoorende aan iemand of iets anders" 2), maar beduiden het materieele lichaam en het materieele bloed van Christus, datzelfde lichaam en bloed dat hij aan zich droeg toen hij op aarde was. De woorden zelve laten de bovengenoemde uitlegging van Ds. Dalhuysen niet toe3), en waartoe zou dan ook die sterkverzekerende inleiding dienen: „Daaren-

!) De Lat. tekst heeft: „quod," omdat; 1.1., p. 386. De Fransche tekst, naar de uitgave van m.d.lxi. „réimprimé textuellement par Jules — Guillaurne Eick, Genève — mdccclv, p. si, heeft de woorden : „gelijk de werking — onbegrijpelijk is," niet.

2) Deze verklaring is nog onlangs voorgedragen door Ds. T. Dalhuysen, in: Troffel en Zwaard, 2de jg., Utr. 1899, 6de aH., blz. 338.

3) De Lat. tekst heeft : „ipsissimum Christi corpus naturale" en: „verum ipsius sanguinem." Ipsius, zonder meer, zou zeker aan de tegenstelling met anderer bloed kunnen doen denken, maar die tegenstelling ontbreekt in dit verband, en de andere woorden leggen ook gewicht in de schaal.

Sluiten