Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen zoo feilen wij niet"]) ? De bedoeling daarvan is bljjkbaar dat we op hetgeen volgt, niets zullen afdingen. Ook de volgende woorden bevestigen dat. Er volgt nl. „maar de wijze, op welke wij dezelve nuttigen, is niet de mond," zooals men anders zou verwachten waar van „het natuurlijke lichaam en het ware bloed" gesproken is, „maar de geest2), door 't geloove." Dat natuurlijke lichaam en dat ware bloed worden dus gegeten, doch niet als bij trans- of consubstantiatie, van den Avondmaalsdisch, maar in de zielen door het geloof.

In plaats van „het eigenlijk en natuurlijk lichaam en het eigen bloed" in onze Geloofsbelijdenis lezen we in den

]) In den Lat. tekst lezen we: „[interim nequaquam erravimus si dicamus fieri per fidem 12)]," met de aant. n°. 12 : [„interim — per fidem] Synt. 1612 om." L. 1. p. 386 seq. Dat: „fieri per fidem" schgnt op deze plaats juist te zijn, ofschoon het dan tweemaal wordt genoemd, in deze en in de volgende zinsnede. De Fr. tekst nl. komt met den Lat. geheel overeen ; hij luidt: .... „incomprehensible : ce temps-pendant nous ne faillons pas en disant que c'est par foy." In dat geval bevestigen deze woorden niet eene nadere bepaling van het lichaam, maar van de wijze waarop Christus in ons werkt wat hij door deze heilige teekenen ons vertegenwoordigt; die wijze is: „incomprehensible," maar om nu bij den lezer de gedachte aan trans- en comsubstantiatie te voorkomen, wordt gezegd dat zij plaats heeft: „par foy." — Wat boven in den tekst uit de woorden : „Daarentusschen zoo feilen wij niet," is afgeleid, geldt dan enkel ten opzichte van de latere, Nederlandsche uitgaven. Intusschen verandert dat niets aan de beteekenis van het: „eigenlijk en natuurlyk lichaam" en het „ware bloed," óf, zooals de Fr. tekst „eigenlijk" en „ware" beide door „propre" weergeeft. — In de Belijdenis van de Flakkeesche Bijbeluitgave, (Dr. A. Kuyper, Dr. H. Bavinck en Dr. F. L. Rutgers), Middelharnis 1896, had dit verschil, naar mij voorkomt, behooren genoemd te worden.

2) De Lat. tekst heeft: „spiritus ipse noster."

Sluiten