Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

versierd was en waar de Burgemeester de Vorstinnen , in zijn kwaliteit van voorzitter der museum-commissie , ontving.

Onderweg, in de Diergaardelaan, had Jen een paar aardige meisjes weer bloemen aangeboden en ook aan het museum stonden jonge dames met bouquetten gereed.

Aan de achterzijde van het museum , aan het Van Hogendorpsplein , waar H.H. M.M. op het rijk gedecoreerde

manoeuvres op de Veluwe,

in de dagen van 30 Aug.—6 Sept. 1899, op die uitgestrekte vlakte gehouden.

De Koningin reed te paard door en langs de gevechtsliniën, — de Koningin-Moeder, die Hare Koninklijke Dochter nog steeds op Hare reizen vergezelt, stelde zich op in een

H.H. M.M. de Koninginnen op de Ponton te Vlissingen, ter begroeting van het Duksdic Keizerpaar (39 Nov. iSgcj).

balkon verschenen, stond een ontzettende menschenmassa gereed, om mèt H.H. M.M. naar de kindercantate te luisteren, die door schoolkinderen, op een tribune daartoe opgesteld, werd uitgevoerd. Na afloop hiervan werd de lunch gebruikt en werden nu achtereenvolgens bezoeken gebracht aan het J?. K. Weeshuis, de nieuwe Regentessebrug, die dien dag werd ingewijd en naar H. M. Koningin Emma was genoemd, het R. K. Sint Lucia-gesticht en ten laatste aan het Ge-

met vier paarden bespannen landauer, op een geschikt punt vanwaar Zij de manoeuvres kon aanschouwen. Eene illustratie hiervan vindt men op enkele bladzijden hiervóór.

We moeten nu nog even terug naar de Maasstad, om een korte herinnering te geven aan Koningin Wll.HELMiNA's

tweede bezoek aan Rotterdam,

H. M. de Koningin begeeft Zich naar de Huishoudschool te Amsterdam, op Vrijdag 27 April 1900.

mcentc-Ziekenhuis aan den Coolsingel. Voor de verpleegden in de genoemde instellingen was het een zeer gelukkige dag geweest!

Een prachtige dag ook voor de gemeente Rotterdam.

Een minder officiëeel uitstapje dan het hierboven beschrevene , was het bezoek der Koninginnen aan de

op Maandag 25 September 1899.

Reeds in de vergadering van den Gemeenteraad van 20 Maart had Rotterdam's burgemeester bekend gemaakt, dat H. M. de Koningin voornemens was om twee bezoeken te brengen aan Rotterdam. En toen wTas de datum van 25 September reeds genoemd.

Doch dit tweede bezoek zou niet zoo officieel zijn als

Sluiten