Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

± 700 inwoners , in de nabijheid van den ± 500 M. hoogen Trippstein. Het dorpje heeft ook een kasteel, [gebojwd in den kazernenbouw der i&dc eeuw, en toebehoorende aan Vorst GüNTHER VON SCHWARZBURG—RUDOLSTADT.

Op een der mooiste punten van het boschrijk keteldal waarin Schwarzburg ligt, staat het Hotel „Zum Weissen Hirsch". En hier was het, dat H. M. de Koningin en H. M.

hier, in Schwarzburg's omgeving, op de schooiié Wandelwegen van Höchst en König, in het sierlijke Hotel „Zum Weissen Hirsch" en in het vorstelijk slot van Schwarzburg—Rudolstadt werd voorbereid: de verloving van Koningin wilhelmina met Hertog Hendrik van Mecklenburg—Schwerin.

En gelukkige, zéér gelukkige dagen moeten het voor de Koningin daar geweest zijn , als wij bedenken , dat Zij er

In de Nieuwstraat te Deventer (22 Aug. 1900).

de Koningin—Moeder Haar intrek namen, om er eenige weken te vertoeven, ten einde er van de frissche lucht en van de heerlijke omstreken te genieten. Vooral een uitstapje naar den Trippstein behoort er tot de meest gewaardeerde wandelingen , zoowel om de schoonheid van het uitzicht dat deze bergtop biedt, als om de gemakkelijkheid waarmede

geleefd heeft in de onmiddellijke nabijheid van Hare aanstaande schoonmoeder, de Groot-Hertogin—Weduwe van Mecklenburg—Schwerin, zelf eene geboren Prinses van Schwarzburg—Rudolstadt. Onze Koninginnen bezochten herhaaldelijk de Groothertogin, op het in de nabijheid van het Hotel gelegen slot, en ontvingen wederkeerig de Groothertogin

Op het balkon van het stadhuis te Deventer (22 Aug. igco).

hij is te bestijgen. En menigmaal dan ook hebben H. H M. M. te voet en slechts van enkele leden van het Hot vergezeld, den tocht naar den Trippstein gemaakt.

Doch dit alles is slechts nietig, vergeleken bij den belangrijken invloed dien het verblijf der Koninginnen te Schwarzburg op het verdere leven van onze jonge Koningin heeft gehad , — vergeleken bij de belangrijke gebeurtenis , die

en Haren zoon Hendrik van Mecklenburg-Schwerin , in het Hotel „Zum Weissen Hirsch".

Wij zullen later nog wel het een en ander meêdeelen , omtrent wat er van de „voorbereiding der verloving" — als wij het zoo noemen mogen — bekend is geworden. Hier wenschen wij ons te bepalen , tot wat een bizonde re correspondent van het N. v. d. D. den ien Juni 1900 in een

Sluiten