Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Siwaert Popma naar den Haag om bij Heer Aelbrecht vrede te zoeken voor hun land. Deze vroeg hun 500 oude schilden voor een tweejarigen vrede, met het recht om hun eiland te versterken, als de strijd met de Friesen binnen dit tijdsverloop mocht ontbranden.1) 't Bleef vrede die twee jaar, doch voor de eeuw om was, kletterden weer de wapens. —

Graaf Aelbrechts zoon, de strijdlustige Willem van Oostervant kreeg lust om de Turken te bevechten. Zijn vader wist hem echter over te halen dit plan te laten varen en het zwaard aan te gespen tegen de Friesen. Een ware kruistocht werd nu tegen de laatsten uitgeroepen. Zelfs Engelsche en Henegouwsche ridders boden er hun diensten voor aan. Te midden van de krijgstoerustingen vernam de graaf dat het Schellinger volk gemeene zaak met de Friesen zou maken. Wetende welk een gewichtige post hier. in 't spel was, ontbood hij onmiddellijk vier overheidspersonen van het eiland ten hove en wist van hen de belofte te verkrijgen, dat zij zich in den krijg onzijdig zouden houden. Ameland deed denzelfden stap.2)

Den 29sten Augustus 1396 had de groote slag plaats van Schoterzijl. De Friesen vochten als leeuwen onder de leuze: sleavor dead as slav." Maar toen hun edele aanvoerder Juw Juwinga dood in het veld lag en Henegouwsche ridders hen in den rug aanvielen, was de hope op overwinning vervlogen. De Hollander kreeg de zege, doch met magere winst. Wat kon hij beginnen, met najaar in 't zicht, in het onherbergzame waterland? t Werd dan ook ontruimd, op Staveren na.

') Charterb. van Friesl. Dl. I, bl. 245 v. 2) Charterb. van Friesl. Dl. I, bl. 264, 257.

Sluiten