Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waddenschippers hadden bovendien nog den molen van Forraerum tot een baak. Hij was het eigendom voor 2/3 van de Popma's, voor 1I3 van den Heer des eilands.1) Deze dwongen de eilanders hun koren op dien molen te laten malen tegen een hoog maalgeld. De dwangmolen was dan ook een doorn in het oog van al wie tusschen Flie en Borne woonde. Vooral die van WestEnd klaagden steen en been »dat sy, wesende 't grootste ende principaelste dorp van het eyland met groote moeyte ende ongemak van huys mosten ter molen comen."2) De Staten van Holland gaven echter aan die klacht geen gehoor, maar besloten dat, »gebleeken synde dat de'Koornmolen op den Eylande is een Dwangmolen, deselven ook voor zulks sal moeten gehouden en gebruikt worden."3) Men zal den molen van Formerum dan ook wel nimmer »een kundigen baak" hebben genoemd evenals den toren van Brandarius.

1 en 2) Memorie van inkomsten, Kijksarck.

3) Groot Placcaatb. Dl. VIII, bl. 606.

Sluiten