Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Lutine was oorspronkelijk een Fransch fregatschip met 32 stukken geschut. In 1793 lag het in de haven van Toulon, het laatste bolwerk der Fransche Koningsgezinden. Deze waren zoo bevreesd dat hun tegenstanders, de Republikeinen, de vloot in handen zouden krijgen, dat ze liever alle schepen, waaronder ook de Lutine, aan de Engelschen prijs gaven. Het vaartuig werd in Engeland opnieuw gepantserd en in 1799 voor een gewichtige

zending bestemd.

In Hamburg was een handelscrisis uitgebroken, die de soliedste handelshuizen met een bankroet bedreigde. Binnen twee weken daalden de suikerprijzen 40 percent, zoodat de tekorten millioenen guldens beliepen. Toen besloten enkele voorname Londensche bankiers het crediet der Hamburger huizen te redden. Vooral waren de Goldsmids, die de Rothschilds in rijkdom evenaarden, ijverig in de weer, om te helpen. Doch er hing een donkere wolk boven hun hoofd. Een oude rabbi, die men eerde als profeet, had bij zijn sterven een verzegeld pakket nagelaten aan Aiiron Goldsmid, den stichter van het beroemde handelshuis, een rijken Jood van Hollandsche afkomst, met de boodschap: „indien gij de zegels van het pakket ongeschonden laat, zal uw huis bloeien als een laurierboom, doch indien gij ze verbreekt, zal het kwade u achtervolgen." Lange jaren bewaarde Aiiron het pakket zonder het aan te roeren, en zijn rijkdom wies bij den dag, maar eindelijk werd de nieuwsgierigheid hem te machtig en hij verbrak de zegels. Eenige uren later vond men hem dood in zijn kamer met een geel perkament vol onleesbare, geheimzinnige teekens, geklemd in zijn verstijfde hand. Zijne vier zonen zetten de zaken huns vaders voort, maar slag op

Sluiten