Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RANG-EN.

umcieren en onuenuitenants.

Onderofficieren en minderen (vast personeel).

Burgerpersoneel.

TOELICHTINGEN.

I

staf (') Tevens kapelmeester.

(*) 1 menagemeester voor Majoor of luitenant-kolo- de soidatenmenage,:1™°*^

nel, Commandant van toezicht in de cantine en

het korps 1 voor het toezicht in den werk-

I"XS't kapii"n' 1 "m'kot voor de soldaten-

ls- ™ ^ , nrüaffJSB

Adjudantonteoliid»:::: 2 t0?f,hl„ï t,7ieoSmoa-

S"ln¥?nrSleM»°' «ü^kTbjïok voor de

schrfve? . • • • • 1 soidatenmenage en 1 paarden-

Soldaat- Korporaal-of Ser- °Pf') üT'sterkte aan vlottend

9^«nf,ewtTakeV " " 1 Personeel beneden den rang

lerleantmaToor- of a'^u- van onderluitenant is onbe-

ssssT^.. i £jr™ 1 ™tt ln'

Korporaal- of Sergeant- ^ instructeurs en

stamboel ...... 1 2 U^ ^ Qmgang met

Muzikant T^^ru-pni 5 vreemdelingen.

: » ,nm«—*-

Korooraal' - 3(3) O Oppassersin de rustka-

Soldaat .! '.^ . 3(-) mers der compagmën..

Totaal 3 36 —

De vier Compagniën gezamenlijk (").

Kapitein 4

Luitenant of onderluit.... 8

Sergeant-majoor >

Fourier *

Sergeant

Korporaal

Soldaat. '

Totaal 12 19 — I

m

Sluiten