Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korting geheven van: ƒ 2.— per dag voor een luitenant-kolonel of majoor, ƒ 1.— per dag Voor een kapitein, luitenant of onderluitenant.

2. De officieren, bedoeld in de §§ 7 en 8, zijn gehouden hunne kosten van detentie zelf te betalen.

3. Waar in dit tarief alleen gesproken wordt van officieren worden c.q. ook de overige personen op niaandelijksch traktement bedoelil.

Sluiten