Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. BEDRAGEN DER GEWONE SOLDIJ PER DAG.

I. Vlottend personeel.

RANGEN.

Voorloopig aangeuonieuen en militairen, bestemd tot dadelijke uitzending naaide koloniën (a).

Ongewapend. | 0 g § g

I te.

Gewapend. • ©

"Militairen, bestemd om bij het korps opgeleid te worden. _

Overigen (b).

In het hospitaal,

5 O

3 3

eLcra

In eene zieken- g ? kamer.

Adjudant-onderofficier .... f 1,25 f 1,25 f 1,55 - / uo ,

Idem na zesjarigen onaf- _ Q92

gebr. dienst n » ^r:; " «'o* or7

Sergeant-majoor „ 0>92 » ^2 „ 1,12 „ ; » > ^ - >

Idem na zesjarigen onaf- _ ,g 0 ?4

gebr. dienst » 0,92 „ 1,0^ , 1,22 „ , ,, > " „ m

Sergeant of fourier , 0,62 „ 0,62 „ 0,73 „ 0,8 „ , » '

Idem na zesjarigen onaf- 0a4 059

<ü«: ®: <Ê» r fr: »>: ®

Idg^brrdienest1a.r!ge „ 0,17 „ 0,28 „ 0,28 - „ 0,85 „ 0,12 „ 0,12

Soldaat (c) le klasse — » 0,15 „ 0,18 „ 0, „ , ,•> >

. .w.wi -

, 0,10 , 0,12 , 0,15 , 0,15 , 0,18 , 0,06 , 0,06 . 0,10 . 0,15 , 0,18: - . 0.28 , 0,08 , 0,08

Sluiten