Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedragen van het dagloon van het burgerpersoneel.

Het dagloon bedraagt:

Na een onafgebroken dienst van

BETREKKING. Normaal.

3 jaar. 6 jaar. 9 jaar. 12 jaar.

Schrijver f 1-5° f i-55 f L60 f 1,65 f 1-70

Werker » !•- » L02 « 1,05 » 1,07 " 1-10

Het dagloon wordt genoten van en met den dag, waarop de betrekking wordt aanvaard, tot en met dien van ontslag^ of overlijden.

De Minister van Koloniën is gemachtigd om in bijzondere gevallen het burgerpersoneel bij ziekte in eene ziekeninrichtmg voor Landsrekening te doen verplegen en voor den duur dier verpleging hunne inkomsten vast te stellen.

Sluiten