Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij beschikking van den Minister van Koloniën dd. 28 September 1909, Afd. C, le Bureau IF 10.

VOOBSCHRIFT betreffende het toestaan van reëngagementen in Nederland voor den kolonialen militairen dienst voor korteren termijn dan drie jaar.

Een reëngagement voor een of voor twee jaren, kan alleen worden toegestaan, wanneer de betrokkene voor niet meer dan één of twee jaar is goedgekeurd, terwijl bovendien een reëngagement voor twee jaar kan worden toegestaan, wanneer de betrokkene nog slechts twee jaar of minder te dienen heeft om wegens volbrachten diensttijd in het genot van gagement of pensioen te worden gesteld.

Sluiten