Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model A.

Koloniale Reserve.

BEWIJS TOT ONTVANGST VAN KLEEDING EN UITRUSTING.

Compagnie.

ONTVANGEN ten behoeve der onderstaande militairen uit het magazijn van kleeding de na li. nitldtn gotduui en zulks (a).

Controle N°

Algemeen StamboekNummer.

Geldswaarde

„ voor

NAMEN. Rangen. ider man. (b)

Waarde van elk

artikel (&)

1 ' 1 MM M.ll ' ' 1

De bovenstaande goederen afgegeven: , den

De administrateur van kleeding,

190

Fiat verstrekken De kwartiermeester,

(n\ Als vernieuwing of tegen invordering der geldswaardo.

(!j) Alleen wanneer tegen invordering der geldswaarde ontvangen wordt.

den *90

De commandant der compagnie,

104

Sluiten