Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voldaan ter som van Naar waarhek] opgemaakt ter

som van

Te 190.

De vermelde prij .... billijk

De Aannemer, j100ger ,jan ter plaatse

voor dergelijke benoodigdheden

wordt betaald.

Te 190..

De .... administratie va a gemeld

De Secretaris, De Voorzitter,

De aannemer is in het tijdvak, waarover de in dezen staat omschreven levering loopt, niet in gebreke gebleven, in een of ander opzicht te voldoen aan de bepalingen van de Algemeene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen tegen welker overtreding boete is bedreigd.

De Officier met de keuring belast,

Aan den aannemer is in het tijdvak, waarover de in dezen staat omschreven levering loopt, boete opgelegd, ter som van . .

krachtens artikel .. punt van de Algemeene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen, uithoofde van

Sluiten