Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de berekening op de vorenstaande bladzijde is voor üe voeding bij het Korps toegestaan ƒ

Nadeelig , f

2— verschil J

Voordeelig

Toelichting.

Het nadeelig verschil is ontstaan door de verstrekking van

rations bij oefeningen en door het verstrekken van rations

met verduurzaamde levensmiddelen in de garnizoenen:

Bij oefeningen:

bij rations a ƒ —

jj » » " ~~

jj » « »

JJ » 5J

,, » « »

._= /'

Eations met verduurzaamde levensmiddelen:

bij rations a ƒ —

}} » « » ~

„ JJ » »

„ » » »

r

Totaal ƒ

Opgemaakt te den 190..

De Hoofdadministratie van gemeld Korps De Secretaris, De \ oorzitter,

Sluiten