Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ondergeteekende verklaart, dat het bedrag ad

werkelijk in 's Rijkspostspaarbank is belegd ten name van den daarop rechthebbende,

Nijmegen, 19

De Commandant der Koloniale Reserve,

Sluiten