Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MINISTERS VAN KOLONIËN EN VAN OORLOG,

Gezien het Koniklijk besluit van 24 September 1909, n5 84 en § 8 van de daarbij vastgestelde „Regeling betreffende de Koloniale Reserve",

Hebben goedgevonden vast te stellen het bij deze beschikking ge\oegde. ,,\ oorschrift betreffende de bevordering van de Koloniale militaire werving door autoriteiten bij de Landmacht".

's Gravenhage, den September ^ ^ ^ 6 7 October

De Minister van Koloniën, de Waal Malefijt.

De Minister van Oorlog, W. Cool.

Sluiten