Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N

Handel en Nijverheid

EK0N0M1E

1. BERG (Me. N. P. van den). Over economische belangen van Nederlandsch-Indië. Voordracht gehouden in de Vereeniging „Hou' en Trouw," op 14 Maart 1900.

Amsterdam 1900.

2. BEUNINGEN (H. A. van). De toestand van den Kolenhandel. Voordracht gehouden te Utrecht. Als uittreksel bewerkt door P. Bolsius.

3. DUSSELDORP, A. Mzn. (J. van). Drie stelsels van Handelspolitiek.

Haarlem 1900.

4. HELDRING (E). Oost-Azië en Indië.

Amsterdam 1899.

5. HONIG (GERRIT JAN). Zaanland's Nijverheid, verbonden met Handel en Scheepvaart. Korte geschiedenis, beschreven door —, 1896.

6. KRAAIJ (O). Reisindrukken uit Oost-Azië, op handelsen ander gebied.

(Algemeen Handelsblad te Amsterdam, November 1900.)

7. MARKEN (J. C. van). L'Organisatiou sociale dans 1'industrie. Deuxième édition revue et augmentée.

8. REGOUT (EUGÈNE). Alweer nieuwe groote Staatsonrechtvaardiglieden. Vervolg van Nederlands verval.

Maastricht 1900.

9. ROMMENHÖLLER (C. G.). Hoe kan Hollandsch Kapitaal in Rumenië vruchtbaar worden gemaakt ?

Wenken en Mededeelingen.

Rotterdam 1900.

10. TUTEIN NOLTHENIUS (R. P. J). Nieuwe wereld. Indrukken en aanteekeningen tijdens eene reis door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika.

Haarlem 1900.

11. VISCHER (L.). Die industrieele Entwicklung im Königreich Würtemberg und das Wirken seiner Centralstelle für Gewerbe und Handel in ihren ersten 25 Jahren.

Stuttgart 1875.

Sluiten