Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Octrooi wezen, Vrijhandel, Bescherming

1. BROEKMAN (A. C.). Iets over de geschiedenis van het Octrooiwezen.

2. DIEPEN (ARMAND). De jongste uitingen van liet AntiProtectionisme in Nederland.

Gorinchem 1889.

3. DUNCKLEY (HENRY). The Charter of the Nations; or, Free Trade ands its results: An Essay on the recent Commercial Policy of the United Kingdom.

London, Dublin, Edinburgh mdcccliv.

4. LLOYD WISE (W.). Some Suggestions for a good Patent Law. Read on October 6th 1893 at Chicago.

5. SALOMONSON (C. D.). Nederland's houding ton opzichte van het Internationale Recht op de Octrooien van uitvindingen. Academisch Proefschrift.

Amsterdam 1898.

6. WESTEROUEN YAN MEETEREN (F. \V). Is de wederinvoering van Octrooien voor uitvindingen wenschelijk ? 1900.

7. Vrijhandel of Bescherming in Nederland? Door een Industrieel.

Haarlem 1897.

8. Vereeniging van Voorstanders eener Octrooiwet. Verslag v/m 1891/92 t/m 1897/98.

9. Proeve van een Ontwerpwet houdende bepalingen op de Octrooien voor uitvindingen voor Nederland, zijne Bezittingen en Koloniën.

10. De Zwitsersche Bondswet op de Octrooien van Uitvinding, vertaald door F. W. Westerouen van Meeteren.

Amsterdam 1892.

11. Ontwerp-Octrooiwet van de Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet, vastgesteld in hareAlgemeene Vergadering van 8 December 1900, bewerkt aan de hand van de Nota over Octrooien met Wetsontwerp en Toelichting dato 31 Augustus 1893 aan de Vereeniging toegezonden.

12. The Chartered Institute of Patent Agents. Opening Adress of the President W. Lloyd Wise.

London 18 November 1881.

Sluiten