Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coöperatie

1. MARKEN (J. C. van). fSociété pour 1'étude pratique de la Participation aux Bénéfices. Discours de — auBanquet du 20 mars 1892.

Paris 1892.

2. Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerksnijverheid in Nederland. Afdeeling Utrecht.

Rapport der commissie tot onderzoek naar de wenschelijkheid van Coöperatieve Vereenigingen tot den bouw van arbeiders-woningen, van welke de eigendom na een bepaalden tijd door de leden (huurders), doch bij overlijden vóór dien tijd onmiddellijk door hunne weduwen of kinderen verkregen wordt. 1886.

3. Jaarboek van den Nederlandschen Coöperatieven Bond. Elfde Jaargang, 1901.

's-Gravenhage 1901.

Kamers van Koophandel

1. Almeloo, 1871—1888, 1890--1894, 1899.

2. Amersfoort, 1871—1887, 1889—1894, 1899.

3. Amsterdam, 1864, 1868, 1871—1896, 1899.

4. Apeldoorn, 1871, 1880—1892, 1894, 1899.

5. Arnhem, 1871 -1873, 1883—1887, 1892, 1894, 1896.

6. Assen, 1891—1894.

7. Avereest, 1891, 1893.

8. Breda, 1871, 1874—1875.

9. Delfshaven, 1871—1879, 1881—1885.

10. Delft, 1866, 1871—1875, 1891- 1894, 1899.

11. Deventer, 1865, 1871, 1873—1874.

12. Dokkum en omliggende gemeenten, 1891=1894.

13. Dordrecht, 1871—1894, 1899.

14. Eindhoven, 1866, 1871—1884, 1886—1894.

15. Enschedé, 1871—1883, 1892—1894, 1899.

16. Franeker, Barradeel en Menalduinadeel, 1890—1894.

17. Goor, 1872—1885, 1891—1894, 1896, 1899.

Sluiten