Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haal voor Landhuishoudkundigen en Landbouwers. Naar het Hoogduitsch door S. A. Dwars. 2 Dl.

Zaandam 1852.

4. S WAV ING (Dr. A. J.). Rijkslandbouwproefstations.

Overdruk uit „Eigen Haard". 1895

Haarlem z. j.

5. Verzameling van verslagen betrekking hebbende op de vanwege het Rijk gesubsidieerde Proefvelden, het Landbouwonderwijs, de Rijkslandbouwproefstations, het Veeartsenijkundig onderwijs en de Paarden- en Veefokkerij als tak van Staatszorg. 1894/95, 1895/96, 1897/98, 1899/1900.

(Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken.)

's-Gravenhage.

Levensmiddelen en Producten

VERVALSCHING ArAN LEVENSMIDDELEN

1. OPWIJRDA (R. J.). Vervalschte levensmiddelen. Handboek tot herkenning der vervalschingen van de meest dagelijks voorkomende levensmiddelen, volgens eenvoudige methode, ten dienste van het algemeen.

Schoonhoven 1871.

INDISCHE PRODUCTEN

1. KEMP (P. H. van der). Handboek tot de kennis van 's Lands zoutmiddel in Nederlandseh-Indië. Eene Economisch-Historische studie.

Uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw.

Batavia—'s-Gravenhage 1894.

2. OBACH (Dr. E. F. A.). Getah-Pertja. Drie lezingen als Cantor Lectures gehouden in de „Society of Arts" te Londen.

Met toestemming van den schrijver uit het Engelsch vertaald en uitgegeven door het Koloniaal Museum te Haarlem.

Amsterdam 1898.

3. STURLER (W. L. de). Algemeene opmerkingen betrekkelijk de teelt en behandeling der koffij in Nederlandsch-Indië.

Haarlem z. j.

Sluiten