Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. HOLLESTELLE (A.). Geschiedkundige beschrijving- van Tholen en omstreken.

Uitgegeven vanwege liet Fonds-Verbrugge.

Middelburg 1897.

4. UTRECHT DRESSELHUIS (J. Ab.). Het distrikt van Sluis in Vlaanderen beschouwd in deszelfs wording, natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid.

Middelburg 1819.

5. Etat actuel de 1'Algérie. Publié d'après les documents officiels par ordre de M. Ie général Chanzy. Senateur, Gouverneur général civil.

Alger 1877.

Levensschetsen

1. BOON MESCH (A. H. van der). Redevoering over Humphry Davy, den gelukkigen toepasser zijner wetenschap op de belangen der Maatschappij, en eenige aanteekeniugen.

Leiden 1837.

2. ENSCHEDÉ (J. W.). A. C. Kruseman.

Uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering van de belangen der boekhandels.

iste i)eei pte stuk.

l8*e ^ 2de

2de „ lste „

Amsterdam 1898-1899.

3. YROLIK (Dr. A.). Dr. G. Simons.

's-Gravenhage 1870.

i. WELYAARTS (Th. Jön.). Levensschets van den Norbertijn L. van Cannart d'Hamale.

Utrecht—Rotterdam—Breda 1884.

Levensschets van Jacobus de Kort. eersten prelaat der herstelde abdij van Postel—Molle.

Helmond 1891.

5. WINKLER PRINS (A.). Willem Albert Scholten. Herinneringen uit het leven van een Industrieel.

Groningen 1892.

6. In Memoriam Mr. M. F. Lantsheer 1819—1877.

Id. Dr. A. A. Fokker 1810—1878.

Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap van W etenschappen.

Sluiten